Werkzaamheden

De leden van WBE Oost Gelre houden zich, naast de uitoefening van de jacht, bezig met het onderhoud van kleine landschapselementen en biotoopverbetering door bijvoorbeeld de aanleg van wildakkertjes en kruidenrijke randen.
De jacht vindt plaats op grond van een wildbeheerplan, dat wordt opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met publiek- en/of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van land-, tuin- en bosbouw. Ook worden contacten onderhouden met eigenaren of gebruikers van de gronden, waarop de uitoefening van het genot van de jacht door de leden is verworven. Tevens co├Ârdineert de WBE Oost Gelre de uitvoering van de verleende ontheffingen voor het beheer en de schadebestrijding van diersoorten (zoals reewild en ganzen) conform het faunabeheerplan van de FBE Gelderland.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.